MGR.PAVEL MARŠÁLEK, ADVOKÁT NA VAŠÍ STRANĚ
Profil

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby ve sporné i nesporné agendě.

Klientům je přizpůsoben rozsah a forma spolupráce.

Zájmy a potřeby klientů jsou vždy na prvním místě.

 
Zaměření

Právní služby generální praxe advokáta zejména v následujících oblastech:

Trestní právo

 • obhájce klientů v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení a poradenství svědkům trestné činnosti
 • poradenství podezřelým, obviněným, obžalovaným a odsouzeným
 • sepis veškerých podání orgánům činným v trestním řízení (policii, státnímu zastupitelství, soudům, věznicím)
 • stížnosti, odvolání, dovolání, obnova řízení, ústavní stížnost
 • řízení o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 • řízení o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu

Občanské právo hmotné

 • právo nemovitostí (převody nemovitostí - kupní, darovací a směnné smlouvy, nájemní vztahy, právo bytové, věcná břemena, služebnosti, zajišťovací instituty pohledávek, vydržení)
 • závazkové právní vztahy (smlouvy), vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů
 • odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
 • spotřebitelské vztahy
 • právní služby v dědických věcech
 • sousedské vztahy
 • ochrana osobnosti

Občanské právo procesní a rozhodčí řízení

 • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy
 • zastupování v rozhodčím řízení
 • výkon rozhodnutí, exekuce

Rodinné právo

 • řízení o rozvodu
 • řízení ve věcech péče o nezletilé
 • vypořádání a změna rozsahu společného jmění manželů
 • úprava vyživovací povinnosti

Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy (smlouvy)
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • právo obchodních společností a družstev (zakládání, změny, převody obchodních podílů)
 • právo směnečné

Správní právo

 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním
 • sepis podání správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím
 • katastr nemovitostí - vklady, zápisy a výmazy práv

Pracovní právo

 • pracovněprávní vztahy (smluvní typy dle zákoníku práce)
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů